BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI ve BİLGİLENDİRME


Bildiri Son Gönderim Tarihi:

Kongre Bilimsel Kurulu tarafından bildiri son gönderim tarihi 15 Şubat 2024 olarak belirlenmiştir.

Bildiriler ve Sisteme Yüklenmesi

Bildiri özeti kongre web sitesi üzerinden “online” olarak, bildiri özeti başlığı altında gönderilecektir.

Yazım Kuralları

1. Bildiri özeti online bildiri sistemi ile toplanacaktır.

2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.

3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır. Örn: Yasemin Özkale

4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul

5. Bildiri başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.) Örn: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx XXXxxxxxxxx

6. Bildiri özeti içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

7. Bildiri özeti “amaç, gereç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç” şeklinde yapılandırılmış özgün araştırmalar ya da “giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç” şeklinde olgu sunumu olarak yapılandırılmalıdır.

8. Bildiri özetinin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.

9. İnternet üzerinden gönderilen bildiri özeti aynı şekilde kongre elektronik kitapçığına kayıt edileceğinden yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Dikkat Edilecek Noktalar

  • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
  • Bildiri özeti gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
  • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
  • Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için +90 534 493 68 34 numaralı telefondan ya da destek@baskentbaharpediatrikongresi.com e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.

Online Bildiri Özeti GönderBildirilerin Değerlendirilmesi


Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, bilimsel kurul tarafından yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya tartışmalı poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.