Değerli Meslektaşlarım,


Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nün bu yıl 07-09 Mart 2024 tarihinde yedincisini düzenleyeceği 7. Bahar Pediatri Kongresi'ne sizleri davet etmekten mutluluk ve onur duyuyorum.


Cumhuriyet tarihimizin en önemli doğal felaketi olan 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde ağır yıkımlara neden olmuştur. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmiş, yaralanmış, maddi ve manevi zarara uğramıştır. Ülke olarak yaşadığımız bu zor günlerin yaralarının olabildiğince hızlı sarılmasını ve bir an önce geride kalmasını gönülden arzu ediyorum. Bu depremlerden sonra afet durumlarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarının önemli bir yere sahip olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Öte yandan tüm dünyada pandemi tehdidi (COVID-19, Monkeypox vb), iklim krizi, göçmen krizi, savaş ve çatışma krizleri devam etmektedir. Ortaya çıkan sosyal kriz ve çatışmalar sadece sağlık sistemleri açısından değil, sosyal ve toplumsal hayatımız açısından da ülkemizin ve dünyanın önemli bir risk altında olduğunu göstermektedir. Ülkeler arasındaki savaşların ve çatışmaların bedelini ödeyenler malesef çocuklardır. Nitekim bu sırada evler yıkılır, aileler göç eder ve bir çocuk ailesini kaybedip dalgalar arasında savrulur. Göç eden çocukların sağlık ile ilgili karşılaşacağı riskler sırası ile yolculukta karşılaşacağı durumlara; evindeki özel deneyimlerine, yaşadığı ülkeye, seyahat sürecine ve varış ülkesine göre değişmektedir. Mülteci ve göçmen çocuklarda bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığı yetersiz ve aşırı kalabalık konaklama, kötü hijyen ve sanitasyon koşulları nedeni ile daha fazladır. Bu çocuklar çoklu ilaç direnci görülen bakterilerle daha yüksek kolonizasyon oranlarına sahip olduğundan, birbirleriyle ve diğer çocuklarla gerekli tıbbi tedbirler alınmadan teması, klinik açıdan ciddi sıkıntılara sebep olmaktadır. Diğer taraftan ülkeler arası aşılama farklılıkları, göç döneminde aşılanmanın eksik kalması nedeni ile gittikleri ülkede aşı ile korunabilir hastalıkların yaygınlaşmasına neden olabilmektedir. Tam da bu noktada kongremizin ana temasını “ deprem ve göç döneminde çocuk ” olarak belirledik. Evrenin tarihi, yıkımlar kadar yeniden var olmanın öyküleri ile dolu. Ulus olarak büyük bir yıkım yaşadık. Yaşadığımız bu zor günlerin yaralarının olabildiğince hızlı sarılmasını ve geride kalmasını diliyorum.


Kongremizin bilimsel programı için yoğun bir şekilde çalışan düzenleme kurulumuza, idari ve teknik organizasyona ve destekleri için sponsorlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, Adana’da düzenleyeceğimiz “7. Bahar Pediatri Kongresi”ne sizleri davet etmekten mutluluk ve onur duyuyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi yüksek katılımlı bir kongrede sizlerle buluşabilmeyi diliyorum.
Prof. Dr. İlknur EROL
Düzenleme Kurulu Adına
Kongre Başkanı