Aytül NOYAN

Aytül NOYAN

Çocuk Nefroloji Bilim Dalı


  Eğitim


       

  Prof.Dr.Aytül NOYAN, 1973 yılında Ankara Maltepe İlkokulu'nu, 1980 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ni tamamladı. Lisans eğitimini 1980 - 1986 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'de tamamladı.

  LİSANS SONRASI EĞİTİM:

  1988-1992    Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

  1992-1996    Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Çocuk Nefroloji Bilim Dalı                             

  AKADEMİK AŞAMALAR:

  1980        Tıp Doktoru

  1992         Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

  1993        Yardımcı Doçent Dr.

  1996        Çocuk Nefrolojisi Uzmanı

  1997        Doçent Dr.

  2003        Profesör Dr.

       

  İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


       

  a. Antenatal Hidronefrozlu Bebeklerin Takibi,

  b. Kalıtsal Böbrek Hastalıklarının Tanı ve Takibi,

  c. İdrar Yolu Enfeksiyonu İzlemi,

  d. Nefrotik Sendrom,

  e. Glomerulonefritler,

  f.  Kronik Böbrek Yetmezliği,

  g. Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi,

  h. Böbrek Nakli Öncesi ve Sonrası İzlem,

  i.  Ailevi Akdeniz Ateşi Tanı ve Tedavisi,

  j.  İşeme Bozuklukları Takibi,

  k. Sistemik Lupus Eritamatosuz,

  l.  Vaskülitelr

       

  Tezler


       

  1992    Çocuk  Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi

  Çocukluk Çağı Nefrotik Sendromlarında Siklosporin Etkileri

  1996    Çocuk Nefroloji Yandal Uzmanlık Tezi

  Çocuklarda Hemodiyalizin Endotelin Düzeylerine Etkisi

       

  Toplantı Katılımları


       

   

  Aralık 1994       Ç.Ü.T.F Mezuniyet Sonrası Eğitim Seminerleri; Adana

   

  Çocuklarda Akut Böbrek Yetmezliği

   

   

  Haziran 1998        2.Çukurova Pediatri Günleri; Adana

   

   

  Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi

   

   

  Nisan 2001       8. Çocuk Nefroloji Derneği Eğitim Seminerleri; Malatya

   

   

  Vezikoureteral Reflude Konservatif Tedavi

   

   

  Nisan 2002       Çocuk Nefroloji Sempozyumu; Ankara

   

   

  Hepatitlerle İlişkili Glomerulonefritler

   

   

  Mart 2002       Türk Nefroloji Derneği Kış Okulu; Kapadokya

   

   

  Hemodiyaliz Tedavisi Alan Çocuklarda Beslenme ve Büyüme

   

   

  Haziran 2002         38.Türk Pediatri Kongresi; İstanbul

   

   

  Hematürili Çocuğa Yaklaşım

   

   

  Ekim 2003       47.Milli Pediatri Kongresi; İstanbul

   

   

  Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi

   

   

  Haziran 2005        41.Türk Pediatri Kongresi;Ankara

   

   

  Antenatal Hidronefrozlu çocuğa yaklaşım

   

   

  Kasım 2006       Çocuk Nefroloji Sempozyumu; İstanbul

   

   

  Çocukluk Çağı Böbrek Hastalıklarında Genetik Tanı Yöntemleri

   

   

  Mayıs 2007       43. Türk Pediatri Kongresi; Bodrum

   

   

  Vaskulit Sınıflaması ve Tanı kriterleri

   

   

  Ekim 2007       Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi; Adana

   

   

  Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu

   

   

  Haziran 2008        44.Türk Pediatri Kongresi;İstanbul

   

   

  Unilateral Antenatal Hidronefrozlu Çocuğa Yaklaşım

   

   

  Ekim 2008       5.Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi; Kapadokya

   

   

  Dehidratasyonda Sıvı Elektrolit Tedavisi

   

   

  Antenatal Hidronefroz

   

   

  Şubat 2009       5.Uludağ Pediatri Kış Kongresi; Bursa

   

   

  Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi

   

   

  Nisan 2009       50.Yıl Ege Pediatri Günleri; İzmir

   

   

  Antenatal Hidronefrozlu Çocuğa Yaklaşım

   

   

  Kasım 2009       10. Ulusal Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi; Ankara

   

   

  Antenatal Hidronefrozda Deneyimlerimiz

   

   

  Aralık 2009       Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji-Gaziantep Toplantısı

   

   

  Çocuklarda Üriner Sistem Taş Hastalığı

   

   

  Mart 2010       7. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Adana

   

   

  Çocuklarda Acil Hipertansiyon Tedavisi