Hasan TEZER

Hasan TEZER

Lise öğrenimini Türkiye Antakya’da tamamladı. Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1997 yılında mezun oldu. 1998 yılında Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İhtisasına başladı ve 2003’de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nda Yandal İhtisasını tamamladı. Nisan 2010’da Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Doçenti oldu. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı’na öğretim üyesi oldu. Halen burada çalışmaya devam etmektedir. Febril Nötropeni, Çocuklarda Bağışıklama, Hastane Enfeksiyonları, Zoonotik Hastalıklar ve Mikrobiyota özel ilgilendiği alanlar arasındadır. Şuan Türkiye Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanlığı, Türkiye Milli Pediatri Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, International Society of Tropical Pediatrics Yönetim Kurulu üyeliği ve International Pediatric Association Aşılama Bölge Temsilciliği görevlerini yürütmektedir.