İclal Ayrancı SUCAKLI

İclal Ayrancı SUCAKLI

1999 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı’nda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimini 2006 yılında tamamladı. Bingöl Genç Devlet Hastanesinde devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirdi. 2007 yılında Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göreve başladı. 2008 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma hastanesinde çalışmaya başladı. Çocuk yoğun bakım ve enfeksiyon servislerinin yanısıra, enfeksiyon kontrol hekimliği ve gelişimsel pediatri polikliniğinde sorumlu uzman doktor olarak çalıştı. 2016 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Gelişimsel Pediatri Tezli Yüksek Lisans programını, “Engelli sağlık kurulu raporu (ESKR), almak için başvuran, özel gereksinimi olan çocukların sağlık, eğitim, rehabilitasyon, yardım ve destek hizmeti gereksinimlerinin ve çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER) ile ESKR’nin hizmete hak kazandırma farkının değerlendirilmesi” isimli teziyle tamamladı..2019-2022 yıllarında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Gelişimsel Pedİatri polikliniğinde çalıştı. İyi derecede İngilizce bilen SUCAKLI evli ve iki kız çocuğu annesidir.