Özlem SANGÜN

Özlem SANGÜN

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI

 

  PubMED yayınları için tıklayınız

 

EĞİTİM

                       

Dr. Özlem SANGÜN tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 1990-1996 yıllarında tamamlamıştır.

Tıpta Uzmanlık eğitimini 1997-2002 yıllarında Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tamamlamıştır.

Yan dal çalışmasını 2008-2011 yıllarında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji BD, ISPARTA tamamlamıştır.

Araştırma Görevlisi olarak 1997-2002 yıllarında

Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapmıştır.

Uzman Doktor olarak 2002 yılında Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapmıştır.

 2002-2008 yıllarında Yrd. Doç. Dr. olarak Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, HATAY hastanesinde görev yapmıştır.

Araştırma Görevlisi olarak 2008-2011 yıllarında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji BD, ISPARTA hastanesinde görev yapmıştır.

Uzman Doktor olarak 2011-2013 Hatay Antakya Devlet Hastanesi Pediatrik Endokrinoloji Kliniği'nde görev yapmıştır.

2013 yılı itibariyle Başkent Üniversitesi, Seyhan Uygulama ve araştırma Hastanesi, Pediatrik endokrinoloji Kliniği'nde görev yapmaktadır.

 

ÖDÜLLER VE BELGELER

 

2002-Türk Pediatri Kongresi – İstanbul “En iyi poster ödülü”

2011-Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi “En iyi sözel bildiri”

 

İLGİ ALANLARI VE UZMANLIK ALANI

 

Büyüme gerilikleri

Boy kısalıkları

Erken ergenlik

Gecikmiş ergenlik

Şeker hastalığı (diyabet)

Hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü)

Şişmanlık (obezite)

Guatr ve tiroid bezi hastalıkları (hipotiroidi-hipertiroidi)

Cinsel gelişim bozuklukları

Böbrek üstü bezi hastalıkları

Adet düzensizlikleri

Aşırı tüylenme

Hipofiz bezi hastalıkları

Turner sendromu

D vitamini ile ilgili hastalıklar

Kalsiyum ve fosfor metabolizması ile ilgili bozukluklar

 

TOPLANTI KATILIMLARI

 

1. ‘Ateşli çocuğa yaklaşım’ konulu konferansın konuşmacısı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD’nda davetli konuşmacı 6 Mayıs 2008, İzmir.

2. ‘Çocuk İleri Yaşam Desteği Kursu’ eğitimcisi olarak 10-13 Temmuz, 2008, Hatay.

3. Primer Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşım (Current Therapies in Hypertension). 3. Uluslararası Kardiyoloji Öğrenci Günleri (3rd International Cardiology Student Days), 17-19 Kasım 1993 – İstanbul.

4-Yenidoğanda hipoglisemiye yaklaşım- 2012-Hatay