Zühre KAYA

Zühre KAYA

Gazi Üniversitesi Tıp fakultesinden 1996 yılında mezun oldu.Aynı fakültede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası ardından Çocuk Hematoloji yan dal ihtisasını da tamamladıktan sonra 2010-2017 yılları arası Doçent, 2017 yılından bu yana da profesor olarak halen görevine devam etmektedir.
Amerika  da Pittsburgh Üniversitesinde  2007 yılında  6 ay süreyle kök hücre nakli konusunda deneyimi olmuştur. Hacettepe Üniversitesinde Tümör immunoloji konusunda yüksek lisans eğitimine de halen devam etmektedir.
Başlıca ilgi alanları lösemi, hemofili ve kök hücre nakli olup benin ve malign hematolojik hastalıklar konusunda da çok sayıda çalışmaları bulunmaktadır.